Manažer předvýroby

Níže je zobrazena nabídka práce na pozici Manažer předvýroby. Tato nabídka je mutací nabídky na serveru Dobrá práce.cz.
Při odpovědi na tuto nabídku budete přesměrování na odpovědní formulář na serveru dobraprace.cz.

Dobrá práce.cz

Datum: 15.5.2024 Značka: H05562

Požadavky

M/Ž, VŠ/SŠ ideálně strojního nebo chemického typu, plynulá znalost AJ (slovem i písmem), předpoklady k výkonu manažerské funkce na hale (schopnost vybudovat komunikativní tým); komunikativnost

Nabídka

• finanční ohodnocení od 65tis. Kč dle praxe a schopností
• práce v zahraniční výrobní společnosti
• perspektiva služebního postupu
• řada firemních benefitů (např. dodatková dovolená)

Popis pracovní náplně

Řízení, koordinace a optimalizace všech procesů a aktivit provozu výroby na lakovně a střihárně s cílem:
• budování efektivního týmu na výrobní hale
• dosažení požadovaných KPI (lidská a strojní efektivita, zmetkovitost, počet reklamací)
• posílení disciplíny při dodržování bezpečnosti práce a ostatních firemních pravidel
• vybudování kultury aktivního předcházení úrazům
• posílit vnímání významnosti a důležitosti kvality ve svěřeném týmu pracovníků

Pracovní náplň:
• koordinuje činnost mistrů výrobní haly při výrobě na lakovně a střihárně
• vytváří podmínky pro spolehlivé fungování mezioperační a výstupní samokontroly (kontroly obsluhy strojů)
• zodpovídá za OEE a zmetkovitost svěřeného úseku
• zastřešuje proces zjišťování příčin reklamací na hale, na základě provedených rozborů realizuje preventivní a nápravná opatření, kontroluje jejich dopad do chodu zařízení včetně zpětné vazby zainteresovaným pracovníkům
• připravuje podklady pro plány údržby výrobních zařízení svěřeného úseku dle výrobních priorit, předkládá je útvaru údržby prostřednictvím plánovače, kontroluje dodržování naplánovaných termínů údržbářských prací
• projekčně zastřešuje vystavená nápravná opatření, koordinuje jejich realizaci, vyhodnocuje plnění jednotlivých termínů a jejich praktickou účinnost
• vede pravidelné výrobní porady na hale, závěry z těchto porad reportuje VŘ nebo jeho asistentce na denních výrobních schůzkách
• vytváří systém vzájemné zastupitelnosti klíčových spolupracovníků
• na základě pověření VŘ ho zastupuje v době jeho nepřítomnosti
• plně zodpovídá za realizaci vnitropodnikových zásad BOZP a PO
• má stálý přehled o výsledcích svěřeného provozu, s daty aktivně pracuje s cílem dosažení neustálých dílčích zlepšení, poskytuje motivační zpětnou vazbu svým spolupracovníkům, výsledky reportuje v dohodnuté formě výrobnímu řediteli
• spolupodílí se na tvorbě plánu výroby a investičního plánu provozu výroby výrobní haly

Pracoviště: Hradec Králové okres (Nový Bydžov okolí)

Zpět do nabídky Odpovědět na tuto nabídku


Kontakt

Zadavatel: Personal Consult s.r.o.
Mohlo by se hodit
Doporučujeme