Investiční referent (technický dozor investora) 67-2021

Níže je zobrazena nabídka práce na pozici Investiční referent (technický dozor investora) 67-2021. Tato nabídka je mutací nabídky na serveru Dobrá práce.cz.
Při odpovědi na tuto nabídku budete přesměrování na odpovědní formulář na serveru dobraprace.cz.

Dobrá práce.cz

Datum: 27.7.2021

Požadavky

Pracoviště-lokalita
Správa Hradec Králové, Úsek Realizace staveb, Pouchovská 401/59

Náplň práce
• Komplexní odpovědnost za koordinaci a předkládání zpráv a rozborů plnění plánu investiční výstavby (modernizace) dálnice
• Řídí, zpracovává a kontroluje agendu týkající se vlastní realizace stavby
• Zajišťuje na svěřené stavbě z úrovně objednavatele postup prací
• Odpovídá za splnění kritérií kvality u převzatých prací a dodávek
• Odpovídá za soulad ceny provedených prací a dodávek se skutečností, nabídkou a odsouhlasenou realizační dokumentací
• Zastupuje ve vymezeném rozsahu objednavatele při jednáních

Co od Vás očekáváme
• VŠ nebo SŠ vzdělání stavebního zaměření
• Praxe v oboru min. 5 let, zkušenost ve výstavbě liniových staveb
• „Oprávnění k výkonu stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací“ výhodou
• Uživatelská znalost MS Office
• Řidičský průkaz skupiny B (aktivní řidič)
• Výborné organizační a komunikační dovednosti
• Trestní bezúhonnost

Nabízíme:
• Stabilitu státní příspěvkové organizace
• Perspektivní a zajímavou práci na dopravních projektech
• Možnost dalšího vzdělávání a rozvoje
• Zaměstnanecké benefity (5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna, stravenkový paušál 75,60 Kč/den, bezplatná výuka angličtiny, benefitní karta Gallery Beta či penzijní připojištění, zvýhodněná Multisport karta, možnost využití firemních rekreačních zařízení, permanentky do ZOO, Aquaparku a na lyže)
• Pružnou pracovní dobu, která vám umožní sladění osobního života s pracovním

Termín nástupu:
dle dohody

Pracovní poměr
Hlavní pracovní poměr na plný pracovní úvazek na dobu určitou 1 rok, s následnou možností prodloužení na dobu neurčitou, plný pracovní úvazek.

Platové podmínky:
12. platová třída dle NV ČR č. 300/2019 Sb., příloha č. 1, v závislosti na počtu let relevantní odborné praxe, k tomu nenárokové složky platu (osobní příplatek, motivační odměny v návaznosti na plnění stanovených úkolů).

Termín zaslání přihlášky
Písemné přihlášky se strukturovaným životopisem v českém jazyce zasílejte na e-mail: prace@rsd.cz do 27. 9. 2021 (do předmětu uveďte „Investiční referent, technický dozor investora“)

Pro další informace prosím kontaktujte
prace@rsd.cz, tel. 954 901 320

Upozornění
Pracovní poměr se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce (nejedná se o služební poměr).
Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.
Ředitelství silnic a dálnic ČR bude zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 poskytnuté osobní údaje za účelem náboru zaměstnanců na výše uvedené pracovní místo. Beru na vědomí, že poskytnutím osobních údajů mám právo na: na přístup k osobním údajům, na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, podání vysvětlení v případě podezření, že zpracování mých osobních údajů narušuje ochranu mého osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou zastavení nakládání s osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním, obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, na přenositelnost údajů a právo vznést námitku, po níž zpracování mých osobních údajů ukončí, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků.

Pracoviště: Hradec Králové

Zpět do nabídky Odpovědět na tuto nabídku


Kontakt

Zadavatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Mohlo by se hodit
Doporučujeme